Nawiązująca do stylu lat 60-tych ekskluzywna, nowoczesna witryna chłodnicza, z prostą szybą frontową, Ze względu na formę i kształt cechuje ją znakomita wizualizacja eksponowanych produktów. Szyby frontowe podnoszone do góry, w standardzie oświetlenie daszka specjalnym systemem CRIOLED o barwie dobieranej do eksponowanego towaru. Wersje lady chłodniczej EBONY pozwalają na eksponowanie i sprzedaż wszystkich grup żywności począwszy od mięsa, ryb na lodzie do świeżych ciast włącznie. Oferowane są również terminale kasowe do łączenia wciągi z ladą. Ze względu na preferencje i upodobania, można ją dowolnie adoptować do przestrzeni i powierzchni handlowej pod względem kształtu, kolorystyki i wykończeń. Środowisko wysokiej wilgotności niezbędnej do ekspozycji świeżego mięsa, zapewniają(do wyboru) dwa systemy G-CONCEPT z wbudowanym wymiennikiem glikolowym oraz S-CONCEPT z systemem grawitacyjnym.

Witryna chłodnicza EBONY w Wadowicach

W ladzie chłodniczej EBONY eksponowane przetwory garmażeryjne

Witryny EBONY na wędliny i świeże mięso

Mięso w ladzie chłodniczej  EBONY CONCEPT – S

Lada chłodnicza EBONY

Świeże ryby w witrynie chłodniczej EBONY

Lady chłodnicze EBONY na sery

Produkty garmażeryjne w witrynie chłodniczej EBONY

Lady EBONY na ciepłe dania

Ciąg lad chłodniczych EBONY

Witryny EBONY - wyspa

Ciągi chłodnicze witryn EBONY

Przekroje typów witryn EBONY

POWRÓT