Witryna chłodnicza z prostą szybą. Kształt i forma nawiązuje do lady chłodniczej ENIXE. Szyby opuszczane do dołu. Powierzchnia wystawowa tej lady to szerokości 90 cm. Występuje tylko z dolnymi chłodzonymi przechowalnikami. Witryna EXTRA dostępna jest tylko z dolnymi, chłodzonymi przechowalnikami. Dostępne są terminale kasowe do łączenia z ladą. Lada występuje z agregatem wewnętrznym lub do połączenia z zewnętrznym systemem chłodzenia. Przeznaczona do ekspozycji mięsa, drobiu, wędlin, produktów nabiałowych i garmażeryjnych oraz produktów ciepłych.

Witryna chłodnicza EXTRA

Narożnik lady chłodniczej EXTRA

Sery w witrynie chłodniczej EXTRA

Ciąg lady chłodniczej Ekstra z terminalem kasowym

Witryny chłodnicze EXTRA na świeże mięso

Samoobsługowe lady chłodnicze EXTRA

Przekrój witryny chłodnicze Extra 100

Przekrój witryny chłodnicze Extra 410

Przekrój witryny chłodnicze Extra 400

Przekrój witryny chłodnicze Extra

POWRÓT